Energetická legislativa v praxi

Je vytvořen nový vzdělávací program „Energetická legislativa v praxi“ zaměřený na účastníky dalšího vzdělávání a obsahuje:
– Úvod do problematiky a tvorby energetických zákonů
– Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené)
– Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (zvyšování hospodárnosti nakládání s energiemi, ekodesign, štítkování spotřebičů)
– Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů
– Vyhláška č. 148/2007 Sb. (Požadavky na energetickou náročnost budov)
– Vazby na Evropské zákony

Studijní materiál je dostupný ZDE

Prezentace z pilotních ověření je dostupná ZDE