O projektu

Projekt je zaměřen na vytvoření vzdělávacích programů pro účastníky dalšího vzdělávání, kteří spravují budovy, plánují rozvoj měst, obcí a regionu, investují v některé z oblastí energetiky, stavebnictví a nakládání s odpady. Ambicí projektu je zaměřit jejich myšlení směrem k zajištění trvale udržitelného rozvoje regionu.

Projekt přispívá ke zvýšení kvality vzdělávání pro účastníky dalšího vzdělávání a rozčleněním na jednotlivé tematicky zaměřené programy přispěje k pokrytí individuálních potřeb cílové skupiny.

Je vytvořeno 5 vzdělávacích programů s přihlédnutím na potřeby cílové skupiny. Bude pilotně ověřen vzdělávací program na vzorku 5 x 30 osob = 150 osob. Je vytvořena elektronická verze programu. Po absolvování pilotního ověření využijí účastníci projektu získané poznatky při vlastní činnosti.
Vzdělávací programy jsou:
1) Zdravý kraj
2) Energetická legislativa v praxi
3) Certifikace budov
4) Jednotná digitální technická mapa
5) Hospodaření s odpady