Výsledky projektu

Proběhly pilotní ověření vzdělávacích programů s těmito výsledky:

  • Bylo vytvořeno 5 vzdělávacích programů – Zdravý kraj, Energetická legislativa v praxi, Certifikace budov, Jednotná digitální technická mapa a Hospodaření s odpady
  • Byly vytvořeny pilotní ověření, které se po prvním i druhém běhu upravili, dle připomínek účastníků pilotních ověření
  • Celkem se zúčastnilo 164 osob v rámci pilotních ověření vzdělávacích programů, což je o čtrnáct víc než bylo původně plánováno
  • Byla vytvořena ICT platforma http://opvk.eazk.cz/, kde jsou pravidelně aktualizovány informace o energetické legislativě, certifikacích budov a hospodaření s odpady
  • Nejvěší zájem byl mezi cílovou skupinou o vzdělávací programy Jednotné digitální technické mapy a Energetické legislativy v praxi