Zdravý kraj

1
Celková spotřeba primárních energetických paliv ve Zlínském kraji v roce 2011 byla:
A

35,9 PJ

B

20,2 PJ

C

45,1 PJ

2
Spotřeba primárních energetických zdrojů se ve zlínském kraji proti roku 2001:
A

Snížila o 10 %

B

Snížila o 20 %

C

Zvýšila o 20 %

3
Kolik procent tvoří biomasa z celkového objemu OZE ve Zlínském kraji?
A

64 %

B

20 %

C

45 %

4
Který projekt EU se zabývá územní energetickou koncepcí?
A

CEC5

B

DANUBENERGY

C

CEP-REC

5
Kterou část ceny elektřiny lze ovlivnit vhodnou změnou dodavatele?
A

Cena za dodávku a stálý měsíční plat

B

Cena za distribuci

C

Daň z elektřiny

6
Které obnovitelné zdroje energie mají ve Zlínském kraji největší potenciál?
A

Vítr a energie vodních toků

B

Biomasa a geotermální energie

C

Solární energie a biomasa

7
Co znamená pojem energetická chudoba?
A

Výdaje za energie přesáhnou 12 % z příjmu domácnosti

B

Výdaje za energie přesáhnou 20 % z příjmu domácnosti

C

Výdaje za energie přesáhnou 31 % z příjmu domácnosti

8
Jaký má deklarovaný dojezd elektroautobus PERUN od firmy Škoda?
A

150 km

B

100 km

C

75 km

9
Jakou měrnou roční spotřebu energie má pasivní dům?
A

0-5 kWh/(m2.a)

B

5-15 kWh/(m2.a)

C

15-50 kWh/(m2.a)

10
Kolik směsného komunálního odpadu bylo v roce 2011 vyprodukováno ve Zlínském kraji?
A

110 tis. tun

B

150 tis. tun

C

190 tis. tun

*

*